Save the date!

SKV, dat is naast voetballen ook gezellig samen zijn!

Noteer alvast volgende data in jullie agenda voor komende events:

Fundag – zon 19/05

Ploeg in de kijker: U6B

Kleine spelertjes, groot enthousiasme!

 

Ze zijn de kleinsten van SKV maar staan elke training en match paraat. Velen zijn vrienden op school, allemaal zijn ze vrienden op het veld. Samen naar het eetfestijn, samen verjaardagen vieren… en binnenkort samen naar zee voor een leuk voetbal-familie-weekend!

Ook de mama’s van de U6 hebben kunnen het goed met elkaar vinden, ze spreken regelmatig af en tijdens de training vind je ze met een cavaatje in de kantine.  Samen zorgen ze er ook voor dat de uitgehongerde spelers na elke match sandwiches krijgen. En in deze ploeg zijn er ook meisjes, de toekomst van de meisjesploeg is dus verzekerd!

De sportieve cel: “de opstart”

Om de bestaansreden van de sportieve cel beter te kunnen begrijpen, moeten we even terug naar de vorige nieuwsbrief. Daarin konden jullie al lezen dat het bestuur de club eind 2017 liet doorlichten door Double Pass. Maar wat is Double Pass precies en hoe bindend zijn de audits die ze uitschrijven? Een klein woordje uitleg.

Double pass heeft de ambitie om, samen met Voetbal Vlaanderen, de kwaliteit van de jeugdopleiding binnen de Vlaamse voetbalclubs te optimaliseren.  Hoe?  Door middel van een objectieve evaluatie, adviesverstrekking en een erkend kwaliteitslabel (de zogenoemde “sterren”).  Ze maken hierbij gebruik van een zelf ontwikkeld, wetenschappelijk onderbouwd en aan de praktijk getoetst model. Dat brengt de kritieke succesfactoren van de jeugdopleiding, zowel op sportief als organisatorisch vlak, objectief en gestructureerd in kaart.

Een dergelijke audit is niet verplicht; het staat iedere club vrij om hierop in te tekenen of niet. Wel is het zo dat de competitie-indeling vandaag gemaakt wordt op basis van de Double-Pass audits. De behaalde score op tal van parameters bepaalt of je je jeugdploegen op regionaal, provinciaal dan wel inter-provinciaal niveau kan inschrijven.

De doorlichting die SKV eind 2017 onderging bracht heel wat sportieve en organisatorische werkpunten aan het licht. Omdat we het belangrijk vonden én vinden om ons zowel op als naast het veld verder te blijven ontwikkelen werd beslist hier actief mee aan de slag te gaan.

En precies daarom werd in de aanloop van het huidige seizoen de sportieve cel opgericht.   Tot voor kort namen vooral Philippe Oeyen, Nick Walravens en Tom Lefebure het voortouw, heel recent kwamen ook Cédric Vanlulle en Kris Devuyst de cel versterken.  Samen werken zij onverminderd voort aan de kernopdracht die de cel zich stelde: het creëren van een sportief kader waarbinnen het voor ieder(e) lid, ouder of supporter mogelijk wordt gemaakt om op een plezierige manier zijn of haar hobby actief of passief bij SKV te beleven. Het opgestelde leerplan en de aangepaste ondersteuning moeten ieder lid toelaten om individueel, maar tevens deel uitmakend van een ploeg/groep, een realistische ontwikkeling te maken.

En het moet gezegd: we hebben de voorbije paar maanden al een heel mooie weg afgelegd.  In een volgende nieuwsbrief blikken we graag terug op het lopende seizoen en worden ook kort de accenten van het volgende toegelicht.

Wie intussen bijkomende informatie zou wensen over onze sportieve werking kan via PSD of in een persoonlijk gesprek voor, tijdens of na een training bij voorgenoemde ‘sportieve-cellers’ terecht met zijn vragen.

 

Sportieve groeten.

Vrijwilliger in de kijker

Deze keer is het de beurt aan onze Jan als vrijwilliger in de kijker!

En deze Jan is zeker niet zoals alleman… (eerder flauwe intro, niet?)

Om te beginnen is zijn zoon jarenlang een trouwe speler van SKV geweest.

Als supporter langs de lijn, werd Jan dan ook snel deel van het meubilair.

Deze kans konden we dus niet laten liggen 🙂

We vroegen Jan of hij mee aan de kar kon trekken en de lijnen wou uitzetten naar de toekomst toe.

Dat hebben we geen 2 keer moeten vragen zoals je aan de foto kan zien!

Als polyvalente vrijwilliger staat hij niet alleen achter onze toog maar zorgt hij ook voor de lijnen op onze velden: zonder twijfel een belangrijke schakel in onze club, waarvoor we hem graag nog eens bedanken!!

En voor wat hoort wat: SKV investeerde in een nieuwe verfinstallatie want zonder het juiste gereedschap, geen kwalitatief werk!

 

Nog een kleine tip: indien iemand reisplannen heeft richting het Verre Oosten, aarzel dan niet om raad te vragen bij Jan. Nieuwsgierig geworden? Spreek Jan dan eens aan!

Nieuwbouw

De winter ligt intussen achter ons, laat het gras nu maar groeien..

Onze terreinen hebben het overleefd, maar zoals jullie zelf hebben kunnen vaststellen, lag het terrein de afgelopen weken heel drassig door de vele regen.

De grondwerken bij de aanleg hebben helaas verhinderd dat het water zijn weg vindt naar de ondergelegen drainage. De gemeente heeft intussen bijkomende drainage voorzien in de hoeken van het veld. Hierdoor zou het wegpompen van het vele water tot het verleden moeten behoren. Dat hopen we toch …

Het bestuur en de gemeente zitten heel binnenkort samen om te kijken welke bijkomende maatregelen er genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat onze velden volgend seizoen voldoende bestand zijn tegen een natte herfst en winter. Misschien dat wormpjes wel een deel van de oplossing zijn…

 

Ook rond het terrein is de gemeente gestart met de aanplanting. Hiervoor is de hulp ingeroepen van kinderen van de AMB-school, waaronder heel wat enthousiaste SKV-spelertjes. Daarnaast zijn er ook stevige dug-outs gemetst.

En stilaan zien we ook onze nieuwe kleedkamers en kantine oprijzen. Langzaam, maar zeker…

Met de gemeente is afgesproken dat de club zelf moet instaan voor de inrichting van de kantine. Daarom zijn we met het bestuur alvast wat ideetjes gaan opdoen bij KV Kester-Gooik die afgelopen jaar eveneens een nieuwe infrastructuur hebben neergezet.

Dankzij vele vrijwilligers en extra sponsors hebben ze er ginder echt iets moois van gemaakt. Oordeel zelf…Wij hopen dat we eenzelfde krachttoer kunnen uithalen met gans SKV.

Trooper

ik troop, jij troopt, hij troopt, wij troopen, jullie troopen, zij troopen.

 

Trooper Update !

 

Shop jij wel eens online? Dan is Trooper helemaal je ding!

Je shopt bij je vertrouwde online shop, geeft geen euro meer uit. Maar… zorgt wel voor een extra centje op onze Trooper rekening!

 

We gebruiken nu toch al even Trooper binnen onze sportverening. Een aantal ouders en de bestuursleden hebben dit reeds uitvoerig getest maar we zijn ervan overtuigd dat er nog heel wat spelers/ouders zijn die de weg naar Trooper nog niet gevonden hebben!

 

Of misschien shop je wel online maar vergeet je regelmatig is om via de site van Trooper te passeren?

Ook hier is een oplossing voor! Installeer Botje van Trooper (www.trooper.be/trooperbot) en hij zorgt ervoor dat je nooit meer vergeet te Troopen! 😉

 

Nog meer leuk Troopernieuws!

Een paar weken geleden kregen we het nieuws dat ook Bol.com zich heeft aangesloten bij Trooper!

In onze kantine hebben we al heel wat mannen horen praten over koeriers met Bol.com pakjes. ☺ Dames, wij hebben het ideale excuus om te blijven, of om nog meer, te shoppen bij Bol.com! Je steunt er de sportclub van je kinderen mee zonder 1 extra cent extra uit te geven! Welke man kan deze reden geen goede reden noemen om bij Bol.com te blijven shoppen. 😉

 

Momenteel staat onze Trooper teller op 513,03€.

Zorgen jullie er samen met ons voor dat we dit bedrag tegen de volgende nieuwsbrief naar 600€ krijgen? ☺

 

Troopen kan via www.trooper.be/skvlezenbeek of installeer de Trooperbot op je pc www.trooper.be/trooperbot