De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren in je organisatie als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, psyschisch of seksueel, grensoverschrijdend gedrag. 

 

Bij SKV is dit Bart Jamaels, voormalig bestuurslid van onze club. Hij volgde hiervoor een specifieke opleiding bij Voetbal Vlaanderen. 

Je kan hem best contacteren via het volgende mailadres: 

API@skvlezenbeek.be  of hem een bericht sturen op nr 0496/592282.

 

Als Club-API luistert hij naar je verhaal en behandelt hij jouw melding in alle discretie.

Hij zal je ook advies verlenen bij de mogelijke vervolgstappen en eventueel doorverwijzen naar hogere instanties binnen voetbal Vlaanderen.

Wil je meer informatie hierover, kan je steeds terecht op de site van voetbal Vlaanderen : 

https://www.voetbalvlaanderen.be/faq-club-api