gedragscode

Goede afspraken maken goede vrienden. We vragen daarom aan alle spelers om onderstaande gedragsregels te respecteren.

 • Toon respect voor je trainer, mede- en tegenspelers.
 • Wees verdraagzaam en behulpzaam.
 • Fysiek en/of verbaal geweld zullen niet getolereerd worden.
 • Nederlands is de voertaal binnen de club. Anderstaligen worden aangemoedigd om zich al spelend de Nederlandse taal eigen te maken.
 • Elke speler is minimaal 10 minuten voor aanvang van de training en 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig.
 • Indien een speler niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd, dan dient hij zijn trainer hier vooraf van op de hoogte stellen.
 • Als de trainer spreekt, luisteren de spelers. Wie de training of wedstrijd systematisch verstoort, zal gesanctioneerd worden.
 • Spelers tonen inzet en concentratie tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Na de training helpt iedereen bij het opruimen van het materiaal en keren de spelers in groep terug naar de kleedkamer.
 • Vóór en na de wedstrijden mag enkel de voorziene kledij (training van SK Vlezenbeek) gedragen worden. Spelers gebruiken ook steeds de voetbalzak van de club.
 • Beenbeschermers zijn ook tijdens de trainingen verplicht.
 • Spelers laten geen waardevolle voorwerpen of grote hoeveelheden geld achter in de kleedkamers van de club.
 • De spelers laten de kleedkamers netjes achter.
 • Elke speler zorgt ervoor dat zijn uitrusting genaamtekend is om verwisseling te voorkomen.

U kan het volledig intern reglement lezen en downloaden door hieronder te klikken

voor de ouders

Bij SK Vlezenbeek primeert de ontwikkeling van de spelers op de wedstrijdscore. Spelers moeten kunnen groeien als voetballer en als persoon. Wij streven bij wedstrijden naar gelijke speelgelegenheid voor al onze jeugdspelers, ook zij die iets minder balvaardig zijn. Dit kan het resultaat van de wedstrijd beïnvloeden. Gelieve hiervoor begrip op te brengen.

We vragen aan alle ouders om op een positieve manier voor alle jeugdspelers van SK Vlezenbeek te supporteren. Het geven van instructies laten we over aan de trainers.

De scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen.

Ouders die door hun gedrag de positieve sfeer op SK Vlezenbeek verzieken of die het bestuur, de trainers of andere medewerkers beledigen, kan de toegang tot de club ontzegd worden.

Ouders kunnen met hun bezorgdheden steeds terecht bij de jeugdcoördinator en/of een bestuurslid.

U kan de volledige tekst met aanbevelingen lezen en downloaden door hieronder te klikken